Παρουσιολόγιο Εβδομάδας Πρακτικής Άσκησης
- Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 -

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Δ΄ έτους να αναρτήσουν ΑΜΕΣΑ το παρουσιολόγιο διότι η προθεσμία έχει περάσει (εκτός των ατόμων που έχουν ακόμη εκκρεμότητες με τα νηπιαγωγεία, οι οποίοι όμως θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να με ενημερώσουν αν δεν το έχουν κάνει ήδη). ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι όποιος/α είχε μάθημα επιλογής ΠΑ θα πρέπει στην κορυφή της σελίδας (στη θέση που υπάρχει) να γράψει τίτλο μαθήματος επιλογής ΠΑ και καθηγητή/τρια. Όποιος/α φοιτητής/τρια δεν καταθέσει το παρουσιολόγιο δεν θα μπορέσει να περάσει το μάθημα ακόμη κι αν είναι εντάξει σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.