Υπενθύμιση: Ανάρτηση παρουσιολογίου έως και την Παρασκευή 17/12
- Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 -

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα (Παρασκευή 17/12) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει το παρουσιολόγιο πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τις ημέρες επίσκεψης στο σχολείο.

Αν υπάρχει κάποια/ος που δεν έχει ολοκληρώσει την πρακτική στο σχολείο θα πρέπει να με ενημερώσει έως σήμερα το βράδυ μέσω email (araikou@upatras.gr), δηλώνοντας ημέρες που εκκρεμούν για επίσκεψη, σχολείο και τμήμα, καθώς και αν έχετε ήδη συνεννοηθεί με τη νηπιαγωγό για τον χρόνο αναπλήρωσης.