Για τις θεωρητικές διαλέξεις της κας Φραγκάκη
- Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 -

Αγαπημένες μας φοιτήτριες και φοιτητές,

στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται, όπως σας υποσχέθηκα, ο διαμοιραζόμενος πίνακας με τις θεωρητικές διαλέξεις που κάνουμε μαζί. Εδώ θα αναρτηθεί οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση αφορά στα μαθήματά μας. Μπορείτε να "κατεβάσετε" το περιεχόμενο και να ατο αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Μια αναφορά στο ΤΕΕΑΠΗ και το μαθημά μας επιβάλλεται για τη διατήρηση της ακαδημαικής ακεραιότητας (academic integrity).

Εδώ και ο σύνδεσμος που μου ζητήσατε (παράδειγμα δημιουργίας ημερησίων προγραμμάτων με εξ αποστάσεως επικοινωνία φοιτητών και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ: https://el.padlet.com/marianefeli8/3ddm0tzudu4u0fa2

Καλή διερεύνηση,

Μαρία Φραγκάκη

 

https://padlet.com/marianefeli8/uykqzn26gkrpz5al