Παρουσιολόγια Εβδομάδας ΠΑ
- Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 -

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Γ΄ έτους να ακολουθήσουν άμεσα τις οδηγίες που έχουν λάβει από τις υπεύθυνες διδάσκουσες στις ομάδες τους και να αναρτήσουν τα παρουσιολόγια εντός προθεσμιών (ΑΜΕΣΑ αν έχει περάσει η προθεσμία) εκτός των ατόμων που έχουν ακόμη εκκρεμότητες με τα νηπιαγωγεία και τα παρουσιολόγια. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι όποιος/α είχε μάθημα επιλογής ΠΑ θα πρέπει στην κορυφή της σελίδας (στη θέση που υπάρχει) να γράψει τίτλο μαθήματος επιλογής ΠΑ και καθηγητή/τρια) ενώ αν δεν είχε μάθημα επιλογής ΠΑ να γράψει "Δεν έχω πάρει σε αυτό το εξάμηνο". Όποιος/α φοιτητής/τρια δεν καταθέσει το παρουσιλόγιο δεν θα μπορέσει να περάσει το μάθημα ακόμη κι αν είναι εντάξει σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.