6/12/2021, 6.10 μμ: Συμμετοχή σε εξ αποτάσεως μάθημα με καλεσμένη την κ. Αλεξάνδρα Ζαγούρα
- Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 -

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση: Μοντέλα και Πρακτικές Υποστήριξης" που διδάσκεται από την κ. Αριστέα Φύσσα, στο 5ο Εξάμηνου του Γ' Έτους, καλείστε όσες και όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως ανοιχτές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προγραμματίζονται για τις 6/12/2021 και ώρα 18.10 μέσω zoom: https://upatras-gr.zoom.us/j/98365323848?pwd=aVRtZUI5aGJmcVFHWWV0RXQrQkZWZz09

Καλεσμένη του μαθήματος θα είναι η κ. Αλεξάνδρα Ζαγούρα. Η Αλεξάνδρα Ζαγούρα είναι νηπιαγωγός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων νηπίων και με σημαντική εμπειρία σε κέντρα κοχλιακών εμφυτευμάτων της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Πρώιμη Παρέμβαση/Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση που υλοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων στην Πάτρα.