διευκρίνιση για το μάθημα
- Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 -

Όπως έχει γραφτεί επανειλημμένα, το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προβλέπει ενεργή παρουσία.

Μέχρι τις 02/03, πριν την αναστολή μαθημάτων, δεν είχαν εμφανιστεί φοιτήτριες και δεν είχε διδαχτεί. Ως ες τούτου, δεν μπορεί να διδαχτεί.

Μ.Κ.