ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2019-20
- Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 -

Δευτέρα 13,00-14,00, Τετάρτη 12,00-14,00 ή και μετά από συνεννοήση, στο γραφείο της διδάσκουσας

Μ.Κ.