σεμιναριακό μάθημα Θεωρίες Γλωσσικής Ανάπτυξης
- Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 - 2:44 μ.μ. -

Όπως φαίνεται και από την περιγραφή του, το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι απαιτεί υποχρεωτικές παρουσίες, ενεργητική συμμετοχή στη συζήτηση, παρουσίαση μικροεργασιών κατά τη διάρκειά του. Ως εκ τούτου, η εγγραφή μέχρι το 2ο μάθημα (24/02) είναι αναγκαία συνθήκη για να μπορείτε να εξεταστείτε σε αυτό.