αναβολή μαθήματος
- Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 - 10:43 π.μ. -

Λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής μου στην Έκτακτη Σύγκλητο του Παν/μίου τη Δευτέρα 8/4, ώρα 15,00, το προγραμματισμένο μάθημα δεν θα μπορέσει να γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση,

Μ.Κ.