σεμιναριακό μάθημα
- Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 -

Όπως φαίνεται και στην περιγραφή, το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα, απευθύνετε σε μικρό αριθμό φοιτητριών/τών και απαιτεί συνεχή και ενεργή παρουσία, με παρουσιάσεις άρθρων κτλ.

Γι' αυτό το λόγο, παρακαλώ να εγγραφείτε στο μάθημα στις 19/02 με φυσική παρουσία.

Μ.Κ.