Εξετάσεις μαθήματος - 27.1.23
- Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

σας θυμίζω ότι για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του μαθήματος που θα διεξαχθούν αύριο 27/01/23 πρέπει :

1. να έχετε δηλώσει το μάθημα στο progress ώστε να έχω τη δυνατότητα να βρω το όνομά σας στο βαθμολόγιο και να σας καταχωρήσω τον βαθμό που θα γράψετε

2. να ΜΗΝ έχετε πάρει μέρος στις προόδους (έστω και σε 1 από τις 2). 

Όσοι συμμετείχατε στις προόδους (έστω και σε 1 από τις 2) έχετε ήδη ενημερωθεί για τη βαθμολογία σας στο exams.eclass και ο βαθμός σας έχει καταχωρηθεί και μπορείτε να τον δείτε στο progress στο ακαδημαϊκό έργο σας. Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος με ενημερώνετε για τη διόρθωσή του. 

Η διδάσκουσα