Ενημερωτική συνάντηση με Κοινωνική Μέριμνα 26.10.22
- Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 -

Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ

----

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Την Τετάρτη 26/10 και ώρα 10.30-12.00, θα λάβει χώρα ενημερωτική συνάντηση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ. Η συνάντηση αυτή έχει ως στόχο πρώτον την ενημέρωσή των φοιτητριών/φοιτητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) από την Κοινωνική Μέριμνα του ΤΕΕΑΠΗ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και τους οποίους στηρίζει η Κοινωνική Μέριμνα είναι όσες και όσοι βιώνουν κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές δυσκολίες καθώς και οι φοιτήτριες/φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης θα περιγραφούν ευκαιρίες για εθελοντική δράση φοιτητριών/φοιτητών προς υποστήριξη του έργου της Κοινωνικής Μέριμνας. Παραδείγματα εθελοντικής δράσης είναι:

  • υποστήριξη φοιτητριών/φοιτητών ΕΚΟ,
  • υποστήριξη ως προσωπικοί συνοδοί/βοηθοί,
  • υποστήριξη στην ψηφιακή προσβασιμότητα,
  • συμμετοχή στη διοργάνωση κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς, ως μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ, να συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση αλλά και να θέσετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σας.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 26/10/22 στην αίθουσα Κ21 του ΤΕΕΑΠΗ.

 

Η ατζέντα της συνάντησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

10.30-10.45 – Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ, «Υποστηρικτικές Πρακτικές για φοιτήτριες/φοιτητές Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων [ΕΚΟ] στο ΤΕΕΑΠΗ»

10.45-11.00 – Ερωτήσεις

11.00-11.15 – Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, «Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε φοιτήτριες/φοιτητές Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων [ΕΚΟ] – Εκπαίδευση και Προώθηση Δικτύου Εθελοντών»

11.15-11.30 – Ερωτήσεις

11.30-11.45 – Περιγραφή διαδικασιών για την ενεργοποίηση πρακτικών από την Κοινωνική Μέριμνα

11.45-12.00 – Ερωτήσεις & Συζήτηση


Σας περιμένουμε!

Η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ

Α. Φύσσα, Ε. Αρβανίτη, Ε. Σκοπελίτη, & Μ. Φραγκάκη