Ανακοίνωση για διαφοροποιημένο τρόπο εξέτασης
- Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 -

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές του Α’ Έτους του ΤΕΕΑΠΗ οι οποίοι καθυστέρησαν να εγγραφούν στο τμήμα λόγω μετεγγραφής, και οι οποίοι επιθυμούν και δικαιούνται έναν διαφοροποιημένο τρόπο εξέτασης (π.χ. προφορικά) για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου (Ακ. Έτος 2021-2022) να καταθέσουν άμεσα στην Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ τα διαγνωστικά τους έγγραφα, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση των διδασκόντων τους. Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των διαγνωστικών σας εγγράφων ορίζεται η Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

Παρακαλούμε στείλτε το διαγνωστικό σας έγγραφο σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν σε μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ (Αριστέα Φύσσα [arfyssa@upatras.gr] ή Ειρήνη Σκοπελίτη [eskopel@upatras.gr]), με θέμα μηνύματος «ΤΕΕΑΠΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ».