Συμμετοχή σε σύντομη έρευνα από πρωτοετείς φοιτήτριες-φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ
- Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ

Αγαπητή φοιτήτρια / Αγαπητέ φοιτητή,

Θα θέλαμε τη συμμετοχή σου σε μια διεθνή έρευνα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΠΑ, και το Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας. Η έρευνα αυτή εξετάζει τις πεποιθήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Αναμένουμε ότι οι πληροφορίες που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι πιστεύουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε διάφορα μέρη του κόσμου για τις διαδικασίες μάθησης.  

Σε καλούμε να μας βοηθήσεις σε αυτό το έργο συμπληρώνοντας ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 65 σύντομων φράσεων, όπου χρησιμοποιώντας μία 6βάθμια κλίμακα θα δηλώσεις το βαθμό συμφωνίας σου με αυτές, προκειμένου να καταγραφούν οι δικές σου πεποιθήσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Ο χρόνος που θα χρειαστείς για να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο είναι περίπου 15 λεπτά.

Προκειμένου να συμμετάσχεις στην έρευνα θα πρέπει να συμπληρώσεις το διαδικτυακό Eρωτηματολόγιο στο ακόλουθο link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmh9hePaZB7C4eMJlyk_fNiHl67PMZ7OLrPShZaCB2_ywrAw/viewform?usp=sf_link

Για τυχόν απορίες σχετικά με αυτή την έρευνα μπορείς να απευθυνθείς στις υπεύθυνες ερευνήτριες Ειρήνη Σκοπελίτη (eskopel@upatras.gr) από το Πανεπιστήμιο Πατρών ή/και Νατάσσα Κυριακοπούλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ankyriak@ecd.uoa.gr).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη συμβολή σου στην έρευνά μας.

Με εκτίμηση,

Οι υπεύθυνες ερευνήτριες

Ειρήνη Σκοπελίτη 

Νατάσσα Κυριακοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΔΙΠ

Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ