Εισαγωγή στην Ψυχολογία: Δεύτερη πρόοδος
- Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 -

Αγαπητές φοιτήτριες - Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνω ότι η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει στις 22/1/22, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ίδια με την πρώτη πρόοδο. 

Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην πρόοδο θα πρέπει να έχετε δηλώσει το μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία καθώς και να εγγραφείτε στο exams.eclass.upatras.gr στη σελίδα του μαθήματος. Για να το κάνετε αυτό ακολουθείτε τον εξωτερικό σύνδεσμο εξέτασης μαθήματος (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/PN349/) ο οποίος έχει ανακοινωθεί και στη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Κάνετε την εγγραφή σας στο exams-eclass χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Πλέον έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία των μετεγγραφών για τους προωτοετείς, οπότε πρέπει όλοι να μπορείτε να γραφτείτε στο exams.eclass.upatras.gr. 

Το Σάββατο 22/1/22 στις 10:00, όλες/όλοι οι εξεταζόμενοι που έχουν εγγραφεί στο μάθημα στο exams.upatras.gr πρέπει να έχουν σύνδεση με μικρόφωνο και κάμερα στον σύνδεσμο εξέτασης στο zoom, (https://upatras-gr.zoom.us/j/99192620517?pwd=N28zSmcvUVhzdEdSUkwwTmlmM3hDZz09 / Meeting ID: 991 9262 0517 -- Passcode: 340177) για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε συμμετοχή που δεν έχει ταυτοποιηθεί δε θεωρείται έγκυρη.

Με την έναρξη της εξέτασης θα ανακοινωθούν λεπτομερείς οδηγίες για τα θέματα των γραπτών εξετάσεων και για τον τρόπο απάντησή τους. Θα πρέπει να απαντήσετε σε 20 κλειστού τύπου ερωτήσεις. Η μελέτη σας θα πρέπει να στοχεύει στην κατανόηση των πληροφοριών που διαβάζετε και όχι στην αποστήθισή τους. Διευκρινίζεται ότι οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν μόνο εκείνες τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί στη διάρκεια του μαθήματος. 

Ο χρόνος που θα δοθεί για την απάντηση όλων των ερωτήσεων θα είναι 25 λεπτά. Οι φοιτήτριες/φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει, όταν καλούνται, να μπορούν να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας). Οποιαδήποτε παρεμβολή τρίτου προσώπου, πέρα από όσα έχουν οριστεί από την εξεταστική διαδικασία, θα θεωρηθεί λόγος ακυρότητας της εξέτασης.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις προόδους δίνεται η δυνατότητα εξέτασης στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Όμως η συμμετοχή στις προόδους είναι προαπαιτούμενη. Επίσης στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 όσοι αιτιολογημένα δε συμμετείχαν στις προόδους (επαγγελματικές υποχρεώσεις, ζητήματα υγείας, καθυστέρηση μετεγγραφής, κ.α.). 

Η διδάσκουσα,

Ειρήνη Σκοπελίτη