Ανακοίνωση για διαφοροποιημένο τρόπο εξέτασης
- Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 -

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές του Α’ Έτους του ΤΕΕΑΠΗ που επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο τρόπο εξέτασης για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου (Ακ. Έτος 2021-2022) να καταθέσουν άμεσα στην Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ τα διαγνωστικά τους έγγραφα. Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των διαγνωστικών σας εγγράφων ορίζεται η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Παρακαλούμε στείλτε το διαγνωστικό σας έγγραφο σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν σε μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΕΑΠΗ (Αριστέα Φύσσα [arfyssa@upatras.gr] ή Ειρήνη Σκοπελίτη [eskopel@upatras.gr]), με θέμα μηνύματος «ΤΕΕΑΠΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ».