Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος της ερχόμενης Δευτέρας 18ης Οκτωβρίου 2021
- Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 -

Λόγω υπηρεσιακής δέσμευσης του διδάσκοντος το μάθημα της Δευτέρας δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 9.00 πμ μέσω zoom στη διεύθυνση

https://upatras-gr.zoom.us/j/94469656505?pwd=aVlmZTNqTldtN0hoZUIyZFB0QUlaUT09

Ο διδάσκων,

Κ. Ραβάνης