ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 24ης Οκτωβρίου 2021
- Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 - 1:27 μ.μ. -

Λόγω υπηρεσιακής δέσμευσης του διδάσκοντος το μάθημα της Δευτέρας 24ης Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 12.00 πμ μέσω zoom στη διεύθυνση

https://upatras-gr.zoom.us/j/94469656505?pwd=aVlmZTNqTldtN0hoZUIyZFB0QUlaUT09

Ο διδάσκων,

Κ. Ραβάνης