Παράδοση Εργασιών-Παρουσιάσεων
- Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015 -

Την Τρίτη (27/1/15), 13.00-14.30, και την Τετάρτη (28/1/15), 12.00-21.00, θα βρίσκομαι στο γραφείο μου.

Παρακαλώ όσες δεν έχετε υποβάλει ακόμη τις παρουσιάσεις σας να το κάνετε τις συγκεκριμένες μέρες (και ώρες), επειδή μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών καμία εργασία-παρουσίαση δε θα γίνει δεκτή.  Δ.Π.