Ανάρτηση στα Έγγραφα του μαθήματος
- Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 -

Στα Έγγραφα του μαθήματος υπάρχει το αρχείο "Το Παραμύθι στο Νηπιαγωγείο" (3 κείμενα, από τα οποία θα σχολιάσετε τα δύο).

Καλό διάβασμα,

Δ.Π.