Εξεταστέα Ύλη περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, Ιουνίου (για τις/τους επί πτυχίω) & Σεπτεμβρίου 2020
- Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 -

 

Εξεταστέα Ύλη περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, Ιουνίου (για τις/τους επί πτυχίω) & Σεπτεμβρίου 2020

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΙ

 1. Σακελλαρίου, Χ. Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας: Ελληνική και Παγκόσμια. Αθήνα: Νόηση, 102010, σσ. 43-56, 65-102, 105-118,            131-160, 183-246, 486-494, 521-530.

2. Φάκελος Συμπληρωματικού Υλικού: «Λογοτεχνία για Παιδιά ΙΙ»: σσ. 5-84.

                                                 ή

1. Γιάκος, Δ. Ιστορία της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Παπαδήμας, 101993, σσ. 7-107, 119-175.

2. Φάκελος Συμπληρωματικού Υλικού: «Λογοτεχνία για Παιδιά ΙΙ»: ολόκληρος.