Διευκρίνιση για τις online εξετάσεις 2020
- Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 -

Διευκρίνιση για τις online εξετάσεις 2020

Η  εγγραφή στα exams.eclass.upatras.gr αποτελεί δήλωση για τη συμμετοχή στις online εξετάσεις της τρέχουσας εξεταστικής και προϋποθέτει ότι είχε δηλωθεί ήδη το μάθημα στην  Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://progress.upatras.gr). Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι οι φοιτήτριες/ές που έχουν εγγραφεί σε online εξετάσεις μαθημάτων, αλλά δεν έχουν κάνει εγκαίρως δήλωση του μαθήματος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

  Η Πρόεδρος

Μ.Κονδύλη