Παιδικό Φεστιβάλ 2018
- Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018 -

Συμμετοχή στο Παιδικό Φεστιβάλ

 
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια του  Παιδικού Φεστιβάλ, να αναζητήσουν (ψηφιακά ή προφορικά) τις σχετικές  πληροφορίες.