ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
- Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 -

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτή εργασία, που πρέπει να "ανεβεί" στο "Εργασίες".

Όσες/οι εξεταστούν θα πρέπει να γράψουν και να παρουσιάσουν την ημέρα της εξέτασης:

α. Δομημένη δραστηριότητα ανάγνωσης ή προφορικής αφήγησης ενός μύθου από την αρχαία ελληνική μυθολογία &

β. Δομημένη δραστηριότητα ανάγνωσης πληροφοριακού κειμένου.

Οι φοιτήτριες/ές θα καταθέσουν το γραπτό κείμενο της εργασίας τους, την παρουσίαση, θα παρουσιάσουν κατά την εξέταση τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει και θα συζητήσουν με το διδάσκοντα γι' αυτές.