Πρόσκληση σε διάλεξη
- Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 -
Προσκεκλημένες ομιλίες μεταπτυχιακού προγράμματος

Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022  μέσω ZOOM μεταξύ 19:30–20:30
«
Πρακτικές Ενίσχυσης του Φυσικού Γραμματισμού στην Προσχολική Εκπαίδευση» Νεκτάριος Στελλάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εγγραφής πιο κάτω:

https://ucy.zoom.us/meeting/register/tJ0lcOiqpz0jEtCsh7_pS14ftriAYJYjezFj

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο email με τα στοιχεία σύνδεσης.