ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 -

Δεν κατατέθηκε εγκαίρως καμία εργασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει κανείς στην εξέταση. Παρ' όλα αυτά ο διδάσκων θα συνθεθεί στην αίθουσα zoom.