ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: 30/6/2020 - 18:00
- Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 -

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Tuesday, June 30, 2020 18:00-21:00 (UTC+02:00) Athens, Bucharest

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/nekstel/HQP3UAH4