ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ECLASS
- Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 -

Όλες οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που έχουν εκπονηθεί στο μάθημα θα πρέπει να αναρτηθούν στο "Εργασίες" του eclass του μαθήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν ονομαστεί με το/τα ΕΠΩΝΥΜΟ/Α των φοιτητριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Έλαβα κάποια μηνύματα ότι δεν "επιτρέπει" το σύστημα το ανέβασμα πολλών αρχείων. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το ρυθμίσω τεχνικά. Πρότεινα το ανέβασμα των αρχείων στο eclass, γιατί θεωρώ ότι είναι ορθότερη η πρακτική αυτή. Εάν καταφέρω να βρω τη λύση θα σας ειδοποιήσω.