ωράριο μαθήματος & ώρες συνεργασίας
- Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 -

Το μάθημα θα ξεκινά στις 12,30 κάθε Τρίτη.

Οι ώρες συνεργασίας είναι: Τετάρτη 11,00-15,00 ή και μετά από συνεννόηση.

Μ.Κ.