Ανάρτηση εντύπων (παρουσιολόγιο και έντυπα παρατήρησης)
- Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 -

Οι φοιτήτριες/τες μπορούν να αναρτήσουν μέχρι τις 31/12 στους αντίστοιχους συνδέσμους που θα βρουν στις Εργασίες

  1. Το παρουσιολόγιο πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα του νηπιαγωγείου (σκαναρισμένο, αρχείο pdf).
  2. Τα συμπληρωμένα έντυπα παρατήρησης (αρχεία word ή pdf).