ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Β΄ΕΤΟΥΣ
- Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 -

Από Δευτέρα 13/12 έως και Παρασκευή 17/12 θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις του Β΄έτους στα νηπιαγωγεία. Παρακαλούμε όπως:

  1. Πριν την επίσκεψή σας θα πρέπει να καλέσετε (κατά προτίμηση 8.30-9.00 π.μ.) στο νηπιαγωγείο που έχετε επιλέξει προκειμένου να ενημερώσετε για την παρουσία σας την εβδομάδα της ΠΑ (τα τηλέφωνα των νηπιαγωγείων υπάρχουν στο έγγραφο που έγιναν οι δηλώσεις νηπιαγωγείων, βλ. eclass – Ανακοινώσεις). Στο τηλεφώνημά σας θα πρέπει να συνεννοηθείτε με την νηπιαγωγό και για την ακριβή ώρα προσέλευσης προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας φοιτητής/ Μια φοιτήτρια επικοινωνεί με το κάθε νηπιαγωγείο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σας. Στα έγγραφα όπου δηλώσατε την συμμετοχή σας στα εργαστήρια στην αρχή του εξαμήνου (βλ. eclass – Ανακοινώσεις) υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας όλων.
  2. Πριν την επίσκεψή σας θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα Edupass προκειμένου να δηλωθείτε ως «Επισκέπτης» σε συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Οδηγίες σχετικά με την πλατφόρμα και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε στο αρχείο "EduPass_Nhpiagvgeio.pdf" (βλ. eclass - Έγγραφα – Διαφάνειες Μαθημάτων 2021-2022)
  3. Το παρουσιολόγιο (βλ. eclass – Έγγραφα) αναρτάται στο e-class και κατατίθεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο τέλος του εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται από τους διδάσκοντες (κρατείστε αντίγραφο).
  4. Τα έντυπα καταγραφής (βλ. eclass – Έγγραφα – Έντυπα καταγραφής) συμπληρώνονται από εσάς και αναρτώνται στο e-class σε ημερομηνία που ορίζεται από τους διδάσκοντες.
  5. Οι ημερομηνίες επίσκεψης στα σχολεία προκαθορίζονται και δε δύνανται να αλλάξουν. Αν προκύψει σημαντικός λόγος αδυναμίας παρουσίας, τότε ενημερώνεται άμεσα το σχολείο και η διδάσκουσα. Η νηπιαγωγός ορίζει την ημέρα αναπλήρωσης κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
  6. Όταν η ημέρα επίσκεψης των φοιτητών/φοιτητριών στο σχολείο συμπίπτει με κάποια μετακίνηση των μαθητών του σχολείου (π.χ. εκδρομή) ή με περίσταση μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ. εκλογές του συλλόγου), τότε η ημέρα πρακτικής μεταφέρεται, κατόπιν συνεννόησης με τη νηπιαγωγό. Οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μετακίνηση των μαθητών.
  7. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμα και με κάλυψη του προσώπου τους).

Ευχαριστούμε!