ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ_ΔΙΠΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
- Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 -

Παρακαλούμε όπως ελέγξετε για τελευταία φορά το αρχείο με τις δηλώσεις των νηπιαγωγείων ώστε να βεβαιωθείτε πως το όνομά σας βρίσκεται στη θέση που είχατε δήλωσει εξ αρχής:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s1tZ4wjSePVm_qXrf0WqMruKMCbWl34E9vkGj0VlMMQ/edit#gid=0

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπισθεί δύο διπλές εγγραφές χωρίς να έχει γίνει η σχετική διόρθωση από τους/τις υπεύθυνους/υπεύθυνες

Ευχαριστούμε