ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 -

Το μάθημα την Τρίτη 7 Μαΐου δε θα πραγματοποηθεί γιατί ο διδάσκων θα βρίσκεται στη Σμύρνη με ομάδα επτά φοιτητριών που συμμετέχουν σε δράση του Προγράμματος  Erasmus+ Key Action 3 - Structured Dialogue.