ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
- Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 -

Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα K21 κάθε Tρίτη, 12:00-15:00 και οι φοιτήτριες/ές παρακαλούνται να προσέρχονται λίγα λεπτά πριν τις 12.00 ώστε να ξεκινάμε στην ώρα μας. Αυτό θα καταστήσει δυνατό να τελειώνουμε ώρα που θα επιτρέπει στις φοιτήτριες/ές να προλαβαίνουν την εστία ανοικτή.