ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018 -

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθούν το μάθημα.

Στις παραδόσεις παρουσιάζεται υλικό (φωτογραφίες, ταινίες, γραπτά δείγματα παιδιών) το οποίο δεν μπορεί να "ανέβει" στο eclass και αναλύονται θέματα που δεν περιλαμβάνονται στα βιβλία που διανέμονται στις φοιτήτριες/ές.