ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ
- Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 -

Η βαθμολογία του μαθήματος συνίσταται από:

α. γραπτή εργασία (40%) (Οδηγίες παρακάτω)

β. γραπτή εξέταση (60%)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (40% της τελικής βαθμολογίας)

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: α) θεωρητικό (20%) &

                                                                     β) σχεδιασμό δραστηριότητας (20%)

Α: Θέμα: Ο γραμματισμός ξεκινά στην αγκαλιά

Πότε και πώς ξεκινά η αναγνωστική ανάπτυξη και η πορεία εγγραμματισμού των παιδιών; Από τι επηρεάζεται αυτή η πορεία; Πώς μπορεί να ενισχυθεί στο σπίτι και το νηπιαγωγείο;

Θα πρέπει να αξιοποιήσετε τις παρακάτω πηγές:

- το 4ο κεφάλαιο «Αναγνωστική ανάπτυξη: προσοχή στην αφετηρία» από το βιβλίο της Wolf, M. (2009). Ο Προυστ και το καλαμάρι: Πώς ο εγκέφαλος έμαθε να διαβάζει. Αθήνα: Πατάκης

- το άρθρο: Μανωλίτσης, Γ. (2016). Ο αναδυόμενος γραμματισμός στην προσχολική εκπαίδευση: Νέα ζητήματα και εκπαιδευτικές προτάσεις. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 2016, Τόμος 4, Tεύχος 1, σσ. 3-34.

- το βιβλίο: Kalantzis, M, Cope, W., Στελλάκης, Ν. & Αρβανίτη, Ε. (2019). Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων. Αθήνα: Κριτική.

Να γράψετε: α) ένα κείμενο 1500 λέξεων (συν/πλην 10%) και μια παρουσίασή power point  του κειμένου σας (12 περίπου διαφάνειες) 

Αποδέκτες: Υποθέτουμε ότι το κείμενο απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγούς. Οι πληροφορίες καλό είναι να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και τεκμηρίωση. 

Δομή της εργασίας

-Εισαγωγή (300 λέξεις) Εδώ εξηγείτε το σκοπό και τη σημασία της εργασίας

- Κύριο μέρος (900 λέξεις). Εδώ εκθέτετε τις πληροφορίες και τα επιχειρήματά σας

- Σχολιασμός – Επίλογος (300 λέξεις) Εδώ κάνετε μια επισκόπηση όσων έχετε πει και «κλείνετε» το κείμενο.

- Αναφορές

Εδώ παραθέτετε τις πηγές που αξιοποιήσατε. Οι αναφορές πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το ΑΡΑ. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ:

α. http://semiotics.nured.uowm.gr/pdfs/FOTOPOULOS_APA_Panagiotakopoulos.pdf

β. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers

Μπορείτε να οργανώσετε το κείμενο ή την παρουσίασή σας όπως επιθυμείτε αρκεί στην πρώτη σελίδα να υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας και ο ΑΜ σας. 

 

Β: Βιβλίο γνώσεων: Ανάγνωση, μελέτη, επεξεργασία των πληροφοριών κι αξιοποίησή τους στο νηπιαγωγείο

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων που έχουμε αποκτήσει για την ενίσχυση του πρώτου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της εργασίας καλείστε να σχεδιάσετε μία δραστηριότητα που σχετίζεται με την ανάγνωση και την μελέτη ενός βιβλίου γνώσεων για παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Θα πρέπει να δείξετε πως μπορείτε να σχεδιάζετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος για τη γλωσσική αγωγή με τρόπους παιδαγωγικά κατάλληλους κι ενδιαφέροντες για τους μαθητές του νηπιαγωγείου.

 

Θα πρέπει να καταθέσετε ένα αρχείο pdf με το σχεδιασμό της δραστηριότητας. Μπορείτε να οργανώσετε το κείμενό σας όπως επιθυμείτε αρκεί στην πρώτη σελίδα να υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας και ο ΑΜ σας. 

Υποθέτουμε ότι η δράση υλοποιείται σε «κανονικές συνθήκες». Η ομάδα αποτελείται από 10 παιδιά, το νηπιαγωγείο διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, πρόσβαση στο διαδίκτυο, έγχρωμο εκτυπωτή, πίνακες και υλικά γραφής και χειροτεχνίας.

Δομή της εργασίας

- Εισαγωγή: Παρουσίαση του βιβλίου και των λόγων που κρίθηκε κατάλληλο κι ενδιαφέρον για επεξεργασία στο νηπιαγωγείο. 

- Στόχοι

  • Οι κυριότεροι γνωστικοί στόχοι (τι επιδιώκουμε να μάθουν οι μαθητές μας και πώς συνδέονται με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος)
  • Στόχοι που αφορούν τη γλώσσα (αντλούνται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Σημείωση: Στόχοι που αφορούν την κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη (στόχοι που κατευθύνονται στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, στο σεβασμό και τη συνεργασία) και στόχοι αναφορικά με τις δεξιότητες άντλησης πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων δεν αναφέρονται γιατί λίγο-πολύ είναι κοινοί σε όλες τις δραστηριότητές μας στο νηπιαγωγείο.

- Ανάπτυξη της δραστηριότητας: Αναφερθείτε αναλυτικά στο πώς σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε την δραστηριότητα στην τάξη.  Είναι σημαντικό να καταλαβαίνει ο αναγνώστης τον σχεδιασμό της δραστηριότητας: πώς θα εργάζονται τα παιδιά, ποια ζητήματα θα επεξεργαστούν, ποιες ερωτήσεις θα προσπαθήσουν να απαντήσουν, πώς θα αποτυπωθεί η φωνή των παιδιών, τι θα μπορούσε να επεκταθεί η διερεύνηση του θέματος κτλ.

Η βαθμολογία δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Βαθμολογείται και η προσπάθεια, το ενδιαφέρον, ο ζήλος και η συνέπεια.                       

                                                                                 Καλή επιτυχία!

 

Τα βιβλία γνώσεων ή βιβλία πληροφοριών είναι τα βιβλία που έχουν γραφεί με πρωταρχικό σκοπό τη μεταφορά πραγματικών πληροφοριών. Τέτοια είναι τα βιβλία για τη φύση (π.χ. οικοσυστήματα, ζώα, φυτά, διάστημα, προϊστορική ζωή), το ανθρώπινο σώμα, τον κοινωνικό κόσμο (π..χ. αρχαίοι πολιτισμοί, δικαιώματα, κράτη) ή τις τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. η ιστορία του αυτοκινήτου, τα ρομπότ). Τα βιβλία αυτά χαρακτηρίζονται από το ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν, τα διαγράμματα, τις φωτογραφίες, τους χάρτες κτλ. Είναι διαφορετικά από τα βιβλία μυθοπλασίας και καθιστούν δυνατή την οικοδόμηση γνώσεων και λεξιλογίου με τρόπους διαφορετικούς.  Τα βιβλία γνώσεων ενισχύουν την περιέργεια των παιδιών, διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις για τον κόσμο καλλιεργούν μια διερευνητική στάση για τη μάθηση και ενισχύουν τα κίνητρα για ανάγνωση.
Συχνά δεν αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο ή γενικότερα στην εκπαίδευση και όπως έχουμε δείξει στο μάθημα αυτό δεν αποτελεί καλή πρακτική. Επίσης, κάποιες φορές διαβάζουμε τέτοια βιβλία χωρίς να κάνουμε «ορατά» στα παιδιά τον τρόπο που καταγράφουν τις πληροφορίες ή χωρίς να εξηγούμε αναλυτικά το ειδικό λεξιλόγιο. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα βιβλία, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να παραγκωνίσουμε τα αφηγηματικά βιβλία (παραμύθια, λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά).

 

Σημειώσεις

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε καταθέσει εργασία για να συμμετάσχετε στις γραπτές εξετάσεις.

Ολοκληρωμένη θεωρείται η εργασία που έχει και τα δύο μέρη κι έχουν κατατεθεί και τα τρία αρχεία ως εξής: 1. ΕΠΙΘΕΤΟ_ΘΕΩ_KEIMENO (pdf), 2. ΕΠΙΘΕΤΟ_ΘΕΩ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ppt), 3. ΕΠΙΘΕΤΟ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (pdf).