ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 24/6/20
- Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 -

Κανείς δεν συμμετείχε στην εξέταση του μαθήματος, 24/6/20 στις 18.00 και καμιά εργασία δεν κατατέθηκε στο "Εργασίες"