ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
- Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 -

 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτή εργασία, που πρέπει να "ανεβεί" στο "Εργασίες".

Όσες/οι εξεταστούν θα πρέπει να γράψουν και να παρουσιάσουν την ημέρα της εξέτασης εργασία με θέμα:

Συζητώντας με τους γονείς για την ενίσχυση του αναδυόμενου/φυσικού/πρώτου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο

Οργανώνετε στο νηπιαγωγείο σας μια απογευματινή συνάντηση με τους γονείς, κύριο θέμα της οποίας είναι η ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο. Θέλετε οι γονείς να καταλάβουν τι κάνετε στο νηπιαγωγείο σας και γιατί καθώς και το πώς μπορούν να συνεργαστούν αυτοί μαζί σας. Ετοιμάζετε μια εισήγηση/ παρουσίαση που θα διαρκέσει 45' και υποθέτουμε ότι θα ακολουθήσει συζήτηση. Αναμένεται ο λόγος σας να είναι απλός, σαφής και τεκμηριωμένος.

Οι φοιτήτριες/ές θα καταθέσουν  την παρουσίαση (ppt), θα παρουσιάσουν κατά την εξέταση (α) το σκεπτικό τους, (β) τις βασικές πληροφορίες που ήθελαν να προσφέρους στους γονείς και (γ)  θα συζητήσουν με το διδάσκοντα για την εργασία τους.