Ενημέρωση
- Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 -

Το μάθημα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν θα διδαχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 για έκτακτους λόγους.