Εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών/τριών
- Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 -

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες που δικαιούνται με βάση τις δηλώσεις τους να εξεταστούν κατά την περίοδο του Ιουνίου 2022, να στείλουν mail στον διδάσκοντα για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.