Ύλη εξετάσεων
- Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος θα έχει διάρκεια 30’ και θα περιλαμβάνει τρείς μικρής έκτασης ερωτήσεις (κάθε απάντηση θα είναι από 5 έως 10 γραμμές). Η εξέταση θα γίνει χωρίς βιβλία και σημειώσεις. Η ύλη των εξετάσεων είναι:

(α) από το βιβλίο του Α. Κόκκου, Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το Πεδίο, τα κεφάλαια 1, 2 και 3

ή

(β) από το βιβλίο του Α. Κόκκου, Εκπαίδευση και Χειραφέτηση, το πρώτο μέρος

καθώς επίσης και όλα τα υλικά του σημείου «Έγγραφα» στο eclass του μαθήματος.