Αναβολή μαθήματος 3/12
- Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 -

Το μάθημα της Παρασκευής 3/12 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου προβλήματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.