Συμμετοχή σε έρευνα
- Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 -

Σας προωθώ ανακοίνωση της κ. Αριστέας Φύσσα η οποία αφορά τεταρτοετείς ή/και φοιτητές μεγαλύτερων ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές,


Σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε μία έρευνα που στόχο έχει τη διερεύνηση
των απόψεων τεταρτοετών (αλλά και μεγαλύτερου έτους) φοιτητριών/τών ως
προς την ένταξη των παιδιών με αναπηρία και την ενδυνάμωση των γονέων
τους σε γενικά πλαίσια παροχής προσχολικής φροντίδας, αγωγής και
εκπαίδευσης (δηλαδή, γενικούς βρεφικούς/βρεφονηπιακούς/παιδικούς
σταθμούς ή γενικά νηπιαγωγεία).

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου γίνεται σε εθελοντική βάση, είναι ανώνυμη και τα
δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα διατηρηθούν εμπιστευτικά σε ασφαλή
χώρο και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ανέρχεται
περίπου στα 20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις
24/10/2021.

Ο σύνδεσμος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι:
https://forms.office.com/r/CQA0mR5cYe

Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας!

 

Αριστέα Φύσσα
Επίκουρη Καθηγήτρια (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) Τμήμα Επιστημών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(ΤΕΕΑΠΗ)
Πανεπιστήμιο Πατρών