ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
- Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 -

Ύλη Εξετάσεων Μαθήματος

Παρουσίαση Ενοτήτων 1 - 13 (PowerPoint) σε αντιστοιχία με τις σελίδες του συγγράμματος: Κυπριανός, Π. (2007). Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία: Ιστορία της προσχολικής αγωγής από τις απαρχές έως τις μέρες μας. Αθήνα: Gutenberg.