ΔΟΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ_POWERPOINT_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
- Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 -

Δομή για τη συνοπτική παρουσίαση της (προαιρετικής) εργασίας σε ομάδες μέσω PowerPoint: 

Θέμα της εργασίας

Σκοπός της εργασίας

Κύριο μέρος: Κεφάλαια και υποκεφάλαια της εργασίας (βασικά σημεία)

Συμπεράσματα (βασικά σημεία)

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

(Παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές: APA style)