Δραστηριότητα κάθετης πρακτικής
- Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 -

Όσες και όσοι πήραν το μάθημα ως μάθημα κάθετης πρακτικής.

1. Εκπονούν μία δραστηριότητα σε νηπιαγωγείο τις προβλεπόμενες ημέρες.

2. Το αντικείμενο αφορά είτε τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους (συνεργασία, φιλία...) είτε η συμπεριφορά των παιδιών στο χώρο.

3. Μου παραδίδετε κείμενο 1-2 σελίδων.

4. Στο κείμενο εκτίθενται. 1. Ο στόχος. 2. Η δραστηριότητα, 3. Τα αποτελέσματα

Πκ