Αξιολόγηση μαθήματος και κάθετη πρακτική
- Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 -

Οι φοιτητές θα εξεταστούν γραπτά στο τέλος του εξαμήνου.

Όσοι το έχουν επιλέξει ως μάθημα κάθετης πρακτικής οφείλουν να κάνουν μία συγκεκριμένη δραστηριότητα σε νηπιαγωγείο, (τις ημέρες που προβλέπεται) να κάνουν έκθεση 1-2 σελίδων με το ερώτημα, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα και να μου τη στέιλουν. (Το θέμα της δραστηριότητας θα προσδιοριστεί τελικά  την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

Στη βαθμολογιά συνυπολογίζονται οι γραπτές και προφορικές εργασιες των φοιτητών -προαιρετικές.

Π. Κυπριανός