- Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2006 - 12:00 π.μ. -
Το μάθημα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία καιτη Μάθηση» του κ. Β. Κόμη θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα (25/10/2006)