ώρες συνεργασίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
- Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 -

Από 14/1 και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου δεν ισχύουν οι προσδιορισμένες ώρες συνεργασίας.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για συνεργασία, παρακαλώ στείλτε ηλ-μήνυμα.

Μ.Κ.