ύλη μαθήματος
- Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 -

Αγαπητές και αγαπητοί.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλες οι Ενότητες, εκτός από την Ενότητα 6.

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μελετηθούν οι Σημειώσεις. Οι Παρουσιάσεις αποτελούν περισσότερο συνόψιση των Σημειώσεων.

Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε Ενότητας προσανατολίζουν τη μελέτη των Σημειώσεων.

Καλή μελέτη, παράλληλα με τις διακοπές!

Και-έστω και λίγο-καλύτερη νέα χρονιά...

 

Μ.Κ.