τεστ 9/12
- Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 -

Όπως συζητήθηκε και προφορικά,

την Τετάρτη 9/12 θα δοθεί ένα τεστ ερωτήσεων με απάντηση "Σωστό-λάθος", πολύ σύντομης διάρκειας.

Θα αφορούν θεματα που έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο των Ενοτήτων 1, 2 (μόνο το Α΄μέρος), 4 και 5 (Παρουσιάσεις και Σημειώσεις)

Το τεστ δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν έχει σκοπό αξιολόγησης, αλλά εξοικείωσης με τρόπους εξ αποστάσεως εξέτασης.

Οι ερωτήσεις δεν θα σχετίζονται με ερωτήσεις που θα τεθούν στις τελικές εξετάσεις.

Μ.Κ.